Szanowni Państwo !

       Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwaw Konkursie o Nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego na najlepszą pracę doktorską, podejmującą problematykę stosunków polsko-niemieckich w ujęciu politologicznym, historycznym, socjologicznym, ekonomicznym, kulturowym. Konkurs został ustanowiony przez Zarząd Główny PTNP w styczniu 2007 roku dla uczczenia pamięci prof. zw. dr hab. Piotra Dobrowolskiego, wybitnego znawcy tej problematyki i promotora wielu prac naukowych z tego zakresu.

       Konkurs ma charakter cykliczny. Obejmuje rozprawy doktorskie obronione na uczelniach publicznych i niepublicznych w roku poprzedzającym rok wręczenia nagrody (trwająca obecnie czwarta edycja Konkursu dotyczy rozpraw obronionych w 2010 roku). Możliwość wzięcia udziału w konkursie wymaga wypełnienia karty zgłoszeniowej oraz przesłania jednego egzemplarza pracy doktorskiej obronionej w danym ośrodku, pozbawionej jakichkolwiek znaków pozwalających na identyfikację autora lub uczelni. Praca oznaczona powinna być jedynie godłem obranym przez autora. Dodatkowo, do każdego egzemplarza konkursowej pracy dołączona powinna być zaklejona koperta opatrzona godłem, zawierająca dane osobowe autora. Pracę, kopertę oraz kartę zgłoszenia proszę przesłać na następujący adres do 15 maja 2011 roku:

 
Prezes
Oddziału PTNP w Katowicach
dr Waldemar Wojtasik
Uniwersytet Śląski
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice