Główną Nagrodą w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Piotra Dobrowolskiego jest  druk nagrodzonej pracy doktorskiej w formie kolejnego tomu biblioteki im. Profesora Piotra Dobrowolskiego. Dotychczas ukazały się książki autorstwa pani dr Natalii Niedźwieckiej, pani dr Aleksandry Kruk oraz pani dr Aleksandry Zięby. Dzięki dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej prace Pani Kruk i Pani Zięby zostały przetłumaczone na język niemiecki.


dr Aleksandra Zięba
"Problem rozszerzania Unii Europejskiej w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec."
Katowice 2011Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


dr Natalia Niedźwiecka
"Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan"

Katowice 2009

Przedmowa
"Nauczyciel i Mistrz" Wspomnienie o Profesorze

dr Aleksandra Kruk
"Hans-Ditrich Genscher
w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992"

Katowice 2010


Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Przedmowa
"Wielki człowiek"
Wspomnienie o Profesorze (dr Robert Radek)