dr Agnieszka Turska-Kawa

opiekun merytoryczny Konkursu

Członek Zarządu PTNP Oddział Katowice

e-mail: agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl
 

PTNP Oddział Katowice

Ul. Bankowa 11

40-007 Katowice
www.ptnp.katowice.us.edu.pl