Ogloszenie wyników drugiej edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesora Piotra Dobrowolskiego, prof. Jan Iwanek, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, mgr Agnieszka Turska-Kawa, zarząd katowickiego oddziału PTNP


Przedstawienie laureatki pierwszej edycji Konkursu, dr Natalia Niedźwiecka

    
Wręczenie laureatce książki "Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan", Krzysztof Chromy, Sekretarz Miasta Ruda Śląska, przedstawiciel Prezydenta, Honorowego Patrona Konkursu, Prof. Jan Iwanek


dr Natalia Niedźwiecka

Opiekę wydawniczą nad serią im. Profesora Piotra Dobrowolskiego sprawuje Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej finansowo wspiera
I Nagrodę w II edycji Konkusu o Nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego.