22 września 2009 roku podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Politologii oficjalnie zakończyliśmy drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Piotra Dobrowolskiego na najlepszą pracę doktorską podejmującą problematykę stosunków polsko-niemieckich. Zwyciężczynią została dr Aleksandra Kruk, abslwentka studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę pt. Rola i miejsce Hansa-Dietricha Genschera w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992". Praca została napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Bogdana Koszela. Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej nagrodą jest druk rozprawy doktorskiej w formie drugiego tomu serii im. Prof. Piotra Dobrowolskiego, przetłumaczenie książki na język niemiecki oraz druk książki w języku niemieckim.

GALERIA

  
   

     

Opiekę wydawniczą nad serią im. Profesora Piotra Dobrowolskiego sprawuje Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego.
     


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej finansowo wspiera
I Nagrodę w II edycji Konkusu o Nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego.