Ze względu na duże znaczenie Konkursu o Nagrodę im. Prof. Piotra
Dobrowolskiego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe przedsięwzięcia.

 

          Proponowany pakiet sponsorski obejmuje:

1.       Propagowanie informacji o wkładzie Państwa Firmy w Konkurs wśród naszych Patronów Medialnych i w środkach masowego przekazu.

2.       Wyeksponowanie informacji o Państwa roli i udziale w Konkursie w oficjalnych publikacjach Kapituły Konkursu.

3.       Zagwarantowanie powierzchni reklamowej dla Państwa Firmy w publikacjach książkowych, będących efektem postępowania konkursowego.

4.       Umieszczenie informacji reklamowych Państwa Firmy w materiałach dotyczących Konkursu.

5.       Umieszczenie logotypu i nazwy sponsora w korespondencji tradycyjnej i mailingowej, tworzonej na potrzeby Konkursu.

6.       Umieszczenie hiperłącza do strony WWW wskazanej przez Państwa Firmę w prowadzonej korespondencji mailowej.

7.       Umieszczenie hiperłącza do strony WWW wskazanej przez Państwa Firmę na stronie Konkursu.  

8.       Udostępnienie miejsca reklamowego dla stoisk i bannerów reklamowych Państwa Firmy w Auli K. Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

9.       Wymienienie Państwa Firmy w gronie sponsorów Konkursu oraz wręczenie osobie reprezentującej Państwa Firmę oficjalnego podziękowania wraz z dyplomem podczas uroczystej gali rozdania nagród im. Prof. Piotra Dobrowolskiego.

10.   Reklamę Państwa Firmy na stronie internetowej Konkursu oraz stronie PTNP o/ Katowice.

11.   Bezpłatne zaproszenia (w ilości uzgodnionej) na uroczystą galę rozdania nagród im. Prof. Piotra Dobrowolskiego.

12.   Inne oczekiwane przez Państwa Firmę działania promocyjno-reklamowe.

      

      W uroczystości wręczenia nagród wezmą udział goście z Polski i zagranicy: naukowcy, politycy,  przedstawiciele administracji państwowej, biznesmeni, przedsiębiorcy, przedstawiciele sponsorów oraz media.

 
         Dla realizacji celów Konkursu zostało utworzone specjalne subkonto:

PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku: 52 1020 1156 0000 7602 0072 2603

 

Jednocześnie przypominamy, że darowizny na działalność naukową, ustawowo podlegają odliczeniu, dla podmiotów posiadających osobowość prawną do wysokości 10% od dochodu na podstawie Art. 18 ust.l pkt. 4, Ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. z 2000 nr 54 póz. 654 z późn. zmianami, a dla osób fizycznych 6% od dochodu na podstawie Art. 26 ust. l pkt.9, Ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Dz. U. 2000r. nr 14 póz. 176 z późn. zmianami.

 

Z poważaniem

Zarząd Główny PTNP
Prezes
Oddziału PTNP w Katowicach
dr Waldemar Wojtasik