Zarząd PTNP w Katowicach informuje, że rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu o nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego. Tegoroczną laureatką została dr Lidia Burakowska-Ogińska, autorka pracy pt. "Był sobie naród... Polska i Polacy w publicystyce i twórczości eseistycznej Guntera Grassa, Horsta Bienka i Marion Donhoff". Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy!

***

Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych informuje, że ukazała się drukiem zwycięska rozprawa doktorska pani dr Aleksandry Zięby "Problem rozszerzania Unii Europejskiej w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec.", laureatki III edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego. 

Książka ta stanowi kolejną pozycję w serii im. Prof. Piotra Dobrowolskiego, która ukazała się dzięki staraniom Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej a nad którą opiekę wydawniczą sprawuje Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Serdecznie gratulujemy!

***
22 września w Uniwersytecie Śląskim ogłosiliśmy wyniki trzeciej edycji Konkursu. I Nagrodę otrzymała Pani dr Alekdandra Zięba, absolwentka studiów doktoranckich w Unwiersytecie Warszawskim. Zwycięska praca nosi tytuł "Problem rozszerzania Unii Europejskiej w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec". Kapituła Konkursu postanowiła również przyznać wyróżnienie w Konkursie Panu drowi Marcinowi Zaborskiemu z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za rozprawę "Współczesne pomniki pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej". Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

***
  
    Z przyjemnością informujemy, że Konkurs otrzymał grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację. Dzięki temu, zwycięska praca ukaże się drukiem nie tylko w języku polskim, ale i w niemieckim.
  
 
***     
        Zapraszamy do zapoznania się ze zwycięskimi publikacjami laureatów Konkursu o Nagrodę im. Profesora Piotra Dobrowolskiego. ZOBACZ

***
          8 października 2009 roku podczas Konferencji Naukowej "Oblicza Transformacji" ogłosiliśmy wyniki II edycji Konkursu oraz zaprezentowaliśmy i wręczyliśmy pierwszą z serii książek biblioteki im. Profesora Piotra Dobrowolskiego. Zobacz galerię.

***
        Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych informuje, że ukazała się drukiem zwycięska rozprawa doktorska pani dr Natalii Niedźwieckiej nt "Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan", laureatki I edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego. Książka ta stanowi pierwszą w serii im. Prof. Piotra Dobrowolskiego, nad którą opiekę wydawniczą sprawuje Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Serdecznie gratulujemy!

***
    Zakończyła się druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Piotra Dobrowolskiego na najlepszą pracę doktorską podejmującą problematykę stosunków polsko-niemieckich. Konkurs ma charakter ogólnopolski, skierowany jest do doktorantów uczelni państwowych i  niepaństwowych. Zwyciężczynią została dr Aleksandra Kruk, abslwentka studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę pt. Rola i miejsce Hansa-Dietricha Genschera w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992". Praca została napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Bogdana Koszela. Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej nagrodą jest druk rozprawy doktorskiej w formie drugiego tomu serii im. Prof. Piotra Dobrowolskiego, przetłumaczenie książki na język niemiecki oraz druk książki w języku niemieckim. Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych serdecznie gratuluje laureatce, otwierając jednocześnie III edycję Konkursu.
 
***

Wywiad z dr Natalią Niedźwiecką, laureatką pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesora Piotra Dobrowolskiego, "Gazeta Uniwersytecka"

***

"Gazeta Uniwersytecka UŚ" (str. 25-26) - rozmowa z dr Anną Dobrowolską, Sekretarz Kapituły, autor artykułu: Przemysław Kawalec, członek Studenckiego Zespołu Naukowego przy PTNP o./Katowice

***

"Europerspektywy" - artykuł o Konkursie


Opiekę wydawniczą nad serią im. Profesora Piotra Dobrowolskiego sprawuje Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej finansowo wspiera
I Nagrodę w II edycji Konkusu o Nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego.