Opiekę wydawniczą nad serią im. Profesora Piotra Dobrowolskiego sprawuje Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego.
     Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej finansowo wspiera
I Nagrodę w II edycji Konkusu o Nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego.